Bekende Vlamingen schuldig aan kinderarbeid?

| interessante websites

Influencers doen regelmatig beroep op hun kinderen voor reclameposts op sociale media. Die trend slaat ook aan bij BV’s. Recent is er echter commotie ontstaan rond dit fenomeen: de lijn tussen pronken met je kind en kinderarbeid is dun en wordt bijgevolg vaak onbewust overschreden. Frank Hendrickx – professor arbeidsrecht aan de KUL – stelt dat het gaat om een nieuwe, onduidelijke fase in de arbeidswetgeving. Hij wijst op de nood aan duidelijkere wetgeving rond arbeid op internetplatforms.

Volgens Hendrickx zijn er enkele indicatoren voor kinderarbeid. Allereerst moet het gaan om een georganiseerde prestatie, geen foto genomen in de privésfeer. Wanneer kinderen het voorwerp zijn van zulke foto’s, moet men rekening houden met de complicerende factor dat een jong kind hierover niet zelf kan beslissen en dat het zich vaak niet bewust is dat het een prestatie uitvoert. Ook de omgeving van de foto van belang: is het geënsceneerd of een spontane foto? Wanneer de foto in scène gezet is, moet er gekeken worden naar stap twee. Hoe regulier is de handeling? Als het kind frequent poseert voor foto’s op sociale media, moet als derde stap geoordeeld worden of er sprake is van van een tegenprestatie. Wanneer de betrokkene of de ouders geld of gratis spullen ontvangen, betreft het kinderarbeid volgens de klassieke wetgeving.

Vandaag zijn de regels voor influencers schaars. Eén van die regels is dat bij het promoten van producten op sociale media steeds op transparante wijze vermelding gemaakt moet worden van de commerciële aard van de post. Dit geldt ook voor kinderen die producten promoten.

De bal ligt nu in het kamp van Minister van Werk, Kris Peeters. De FOD werkgelegenheid kan een afwijking op het verbod van kinderarbeid in overweging nemen. Dit biedt mogelijkheden om een duidelijke grens aan te geven voor ‘Instagrammende ouders’.