Kinderen dienen online niet langer als volwassenen behandeld te worden

| aanbevolen nieuws

In een heel aantal landen kunnen kinderen zich reeds vanaf de leeftijd van 13 registreren voor een account op social media websites. Het is ook vanaf deze leeftijd dat websites gegevensverwerking toestaan, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer bedrijven zulk beleid toepassen, is het echter noodzakelijk dat de website ook ontworpen is voor een 13-jarige. En hier knelt het schoentje.

Facebook’s benaderingswijze van kinderen (vb. nieuwe Messenger app gericht op kinderen), 'fake news’ en posts met intimiderende inhoud hebben het sociale media platform recent weer in het oog van de storm geplaatst. Bijgevolg kiezen Britse ministers voor een aanzienlijk strengere aanpak van sociale mediabedrijven.

Het zijn campagnevoerders in het Verenigd Koninkrijk die de Britse ministers overtuigd hebben. Facebook en Twitter zullen hun website moeten aanpassen aan jongere gebruikers. Er zal een gedragscode worden opgesteld, met minimumnormen voor een leeftijdsgeschikt ontwerp van websites. Waarborgen waar hier aan gedacht kan worden zijn: het van de meet af aan toepassen van de hoogst mogelijke privacyinstellingen op kinderaccounts. Dit moet ervoor zorgen dat hun gegevens niet automatisch publiek worden gemaakt. De website zal ook opgesteld moeten zijn in een taal die verstaanbaar is voor kinderen zodat ze weten wat er gebeurt met inhoud die ze posten en hoe die verwijderd kan worden. Bedrijven die zich niet houden aan deze regels, kunnen mogelijk hoge boetes oplopen.

Deze plannen van de overheid - voor versterkte waarborgen voor kinderen online, - worden bewerkstelligd in nieuwe amendementen bij de gegevensbeschermingswet. De amendementen dragen de ‘Information Commissioner’ (d.i. de ‘Data Watchdog’) op om de gedragscode op te stellen binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van de gegevensbeschermingswet. De code zal rekening moeten houden met het feit dat de noden van kinderen verschillen naargelang de leeftijd. De wet zal in het Verenigd Koninkrijk eindelijk zorgen voor erkenning van het gegeven dat kinderen in de online wereld niet behandeld mogen worden als volwassenen.

Voorlopig is er nog geen sprake van een Belgisch initiatief in deze richting.